Politika

Ali Öztunç Elbistan’ın il olması için kanun teklifi verdi

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş’ın en büyük ilçesi olan ve Türkiye’nin 4’üncü büyük ovasına sahip, coğrafi kesişim noktası olması ve tarihi önemi, tarım, ticaret ve sanayisiyle gelişmiş ilçe niteliği taşıyan Elbistan’ın il olması için, TBMM çatısı altında girişimde bulundu.

Elbistan’ın il yapılması gerekliliğini vekil olduğu günden bugüne Meclis gündeminden düşürmeyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, ilçenin il statüsüne geçmesi için Ankara’da girişimlerde bulunarak Meclis Başkanlığı’na Kanun Teklifi sundu.

Devletin vatandaşa hizmet için ayağına gittiği günümüzde, Elbistanlı bir vatandaşın kamu hizmeti almak için 170 KM mesafedeki il merkezine gitmek durumunda kalmasının mantıklı olmadığını vurgulayan Ali Öztunç, bölgenin ticaret merkezi konumunda olan Elbistan’ın çevre il ve ilçelerdeki vatandaşların ihtiyacını karşılama noktasındaki öneminin de altını çizdi.

KAMU HİZMETLERİ KOLAYLAŞACAK, GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ ARTACAK

Kanun Teklifi gerekçesinde Kahramanmaraş il merkezine uzaklığı, sosya-ekonomik gelişmişlik durumları dikkate alındığında Elbistan’ın il yapılmasının uygun olacağını belirten Öztunç, Afşin, Nurhak, Ekinözü ve Göksun ilçelerinin de yeni kurulacak Elbistan iline bağlanmasıyla, kamu hizmetlerinin işleyişinin kolaylaşacağını ve bölgenin ekonomik gelişmişlik düzeyinin artırılmasına büyük katkı sunacağını açıkladı.

CHP’li Ali Öztunç’un TBMM Başkanlığı’na sunduğu Kanun Teklifi aynen şu şekilde;

                              GENEL GEREKÇE

Elbistan, Kahramanmaraş iline bağlı en büyük ilçedir. Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinin kesiştiği noktada yer alır. TÜİK 2020 yılı verilerine göre Elbistan nüfusu köyleriyle birlikte 142.778 dir. Elbistan’ın il yapılması ve Afşin, Nurhak, Ekinözü ve Göksun İlçelerinin de yeni kurulacak Elbistan İline bağlanması durumunda yeni ilin nüfusu 299.281 kişi olacaktır.

İlçe sınırları Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Bölümü’nde olup 2547 km² yüz ölçümüne sahiptir. Yaklaşık olarak 37 doğu meridyeni – 38 kuzey paraleli arasında bulunan Elbistan’ın kuzeyinde Darende ve Gürün ilçeleri, güneyinde Nurhak ve Ekinözü, doğusunda Malatya ili, Doğanşehir ve Akçadağ ilçeleri, batısında ise Afşin ve Göksun ilçeleri bulunmaktadır.

Elbistan’ın İl merkezine mesafesi 169 km, Afşin İlçesinin 150 km, Göksun İlçesinin 90 km, Nurhak İlçesinin 182 km, Ekinözü İlçesinin 170 km’dir.

Elbistan, tarihi çok eski dönemlere kadar uzanan bir şehir olup Osmanlı Devleti’ne son katılan beylik olan Dulkadiroğlu Beyliği’ne başkentlik yapmıştır. Beyliğin başkenti ancak 1507’de Elbistan’ın savaşta tamamen yakılmasından sonra Maraş’a taşınmıştır.

Elbistan Türkiye’nin dördüncü büyük ovasına sahiptir. Şehir çok yakınından doğan ve ortasından geçen Ceyhan Nehri ile ünlüdür. İlçenin ekonomik yapısında tarım ve tarıma dayalı ticaret ağırlıklı paya sahiptir. Bölgenin en büyük şeker fabrikası olan Elbistan Şeker Fabrikası ovada ve civar illerde yetişen pancarları işlemektedir.

Elbistan Türkiye’nin linyit rezervinin yüzde 70’ine tekabül eden, 100 kilometrekarelik bir alana yayılmış 3,4 milyar tonluk bir linyit kömür rezervi bulunmaktadır. Afşin-Elbistan A ve B Termik Santralleri adı altında 2 tane büyük termik santral bulunurken ve C ve D Termik Santralleri ihale aşamasındadır. Afşin-Elbistan bölgesinde yaklaşık 4,5 milyar tonluk linyit kömürünün 8 bin megavatlık güce sahip C, D ve E termik santrallerinin kurulumunu öngören enerji yatırımı Elbistan’ın Türkiye’nin sayılı enerji merkezlerinden bir olma özelliğini pekiştirecektir.

Elbistan şuan da bölgenin ticari merkezi konumunda yer almakta ve tarım, hayvancılık, sanayi, ticaret ve inşaat alanlarında da son derece gelişmiş büyük bir ilçe olma özelliğini taşımaktadır. Nurhak, Ekinözü, Göksun, Malatya’nın Darende, Akçadağ ve Doğanşehir İlçeleri ile Sivas’ın Gürün İlçesi’nin genel ihtiyaçlarını Elbistan’dan karşılamaktadır.

Anayasamızın 126’ncı maddesi Türkiye’nin merkezi idare kuruluşu, coğrafi durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre illere; illerin de diğer kademeli bölümlere ayrılmasını öngörmektedir.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 1’inci maddesinde anayasal düzenlemeye uygun olarak “Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından coğrafya durumuna, iktisadi şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre illere; iller ilçelere ve ilçeler de bucaklara bölünmüştür” denmektedir.

Elbistan açılacak yeni termik santrallerle önemli bir enerji merkezi olma özelliğinin yaratacağı katma değer, Elbistan’ın İl olması durumunda Nurhak, Ekinözü, Göksun, Malatya’nın Darende, Akçadağ ve Doğanşehir İlçeleri ile Sivas’ın Gürün ilçelerinin sosyo-ekonomik gelişmesine katkıda bulunacaktır.

Elbistan’ın il merkezine 169 km uzak olması kamu hizmetlerini hızlı etkili ve verimli bir şekilde verilmesini engellemektedir. Devletin vatandaşlarına hizmet için ayağına gittiği günümüzde Elbistan’dan bir vatandaşın kamu hizmetini almak için yaklaşık 170 km uzaklıktaki İl merkezine gitmesi mantıklı değildir.

Elbistan, yapılacak enerji yatırımlarının sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyine yapacağı olumlu katkı ile il yapılması durumunda sağlanacak kaynak aktarımları ile hızlı bir ivme kazanarak kalkınan büyüyen bir il olacaktır.

Elbistan, büyük yatırımların planlandığı, önemli bir tarihi, ekonomik, kültürel, coğrafi çekim merkezidir. Elbistanlıların İl olmak için sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile birlikte gerçekleştirdikleri yoğun faaliyetler, kentleşmeye kaynaklık edebilecek hemşerilik bilincine sahip olduklarını göstermektedir. İl olma yolunda birçok kriterleri bünyesinde barındıran Elbistan il olmalıdır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- Kahramanmaraş İline bağlı Elbistan ilçesinin il yapılması amaçlanmıştır. Kahramanmaraş İl merkezine uzaklığı, nüfus ve sosyo-ekonomik gelişmişlik durumları dikkate alınarak Elbistan ilçesinin il yapılması ve Afşin, Nurhak, Ekinözü ve Göksun İlçelerinin de yeni kurulacak Elbistan İline bağlanması kamu hizmetlerinin yürütülmesini kolaylaştırmasına ve bölgenin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyinin arttırılmasına katkıda bulunulacağı düşünülmüştür. 

Madde 2-Oluşturulacak yeni kamu hizmet birimlerinin kadro ihdası hususu düzenlenmiştir.

Madde 3-Yürürlülük maddesidir.

Madde 4- Yürütme maddesidir.

                    ELBİSTAN ADIYLA YENİ BİR İL KURULMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

Madde 1-Kahramanmaraş İline bağlı Elbistan ilçesi merkez olmak ve Afşin, Nurhak, Ekinözü, Göksun ilçeleri ile bu ilçelere bağlı mahalleleri kapsamak üzere Elbistan adıyla yeni bir il kurulmuştur.

Madde 2- Bu Kanunla ilde merkezi idare tarafından oluşturulacak yeni kamu hizmet birimlerine ait kadrolar en geç 60 gün içinde Cumhurbaşkanı tarafından ihdas edilir.

Madde 3-Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4-Bu Kanun Hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu