Ekonomi

İdare Mahkemesi, Afşin C Termik Santraline Ruhsat Vermedi

Afşin’de kurulması planlanan C Termik Santrali için verilen İl Toprak Koruma Kurulu kararı, Kahramanmaraş İdare Mahkemesi’nce hukuka uygun bulunmayarak iptal edildi.

Afşin’e bağlı Altunelma ile Tanır mahallesi sınırları dahilinde yapımı planlanan, her biri 600 MW kurulu güce sahip üç üniteden oluşacak Afşin C Termik Santrali için açılan davaların ardından Kahramanmaraş İdare Mahkemesi kararını verdi.

TEMA Vakfı, Afşin C Termik Santrali’nin yapılacağı bölgenin ‘büyük ova’ statüsünde bulunduğu ve tarım dışı amaçla kullanımının hukuka aykırı olduğunu belirterek, söz konusu alan için alınan İl Toprak Koruma Kurulu kararını yargıya taşımıştı. Kahramanmaraş İdare Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşması yapıldı.

Duruşmada, tarafların görüşleri dinlendi. Davacı TEMA Vakfı, 5403 sayılı Kanunun 14. maddesi uyarınca büyük ovalarda bulunan tarım arazilerinin hiç bir suretle amacı dışında kullanılamayacağını hatırlattı. Ayrıca mevcut sulama tesisleri haritasında santral alanının tamamının, dış döküm sahasının büyük bölümünün ve kül döküm sahasının bir kısmının planlanan Karakuz Barajı Sulama alanında kaldığının, yani tarım arazisi olarak görülen yerlerin sulu tarım arazisi olacağının ve santralde üretilecek elektrik ile bu bölgeden sağlanacak tarımsal üretim arasında fayda maliyet analizi yapılmadığının altı çizildi.

Mahkeme heyeti, davalı tarafın da görüşlerini aldıktan sonra kararını açıkladı.

Kahramanmaraş İdare Mahkemesi, proje dahilinde bölgedeki yeraltı sularının çekilmesi, kurutulması, deplase edilmesi gibi susuzlaştırma faaliyetlerinin tarımsal açıdan ne gibi sonuçlar doğuracağına ilişkin somut ve bilimsel bir açıklama yapılmadığı yönünde görüş bildirdi.

Ayrıca, bölgedeki sulama kooperatiflerine ait su kuyularının zarar görüp görmeyeceği, bu kooperatiflerin sulama yaptığı alanların Karakuz Barajının sulama alanı içerisinde yer alıp almadığı, dolayısıyla su kaynaklarının kuruması yahut azalması halinde Karakuz Barajından yararlanarak sulama faaliyetlerine devam edip edemeyecekleri, bu barajdan yararlanamayacaklarsa meydana gelen zararlarının hangi şekilde tazmin edileceği gibi hususlarda da açıklama olmadığı hatırlatıldı.

Mahkeme heyeti, söz konusu işleme dayanak teşkil eden etüt raporu ile ek etüt raporunda; büyük ova koruma alanı içerisinde kalan arazilere alternatif alan bulunamamasına gerekçe olarak gösterilen hususların, üzerinde bilimsel nitelikte bir inceleme yapılmasına imkan vermeyecek ölçüde genel nitelikte, yeterli inceleme ve araştırmaya dayanmayan sebepler olduğu kaydedildi. Bu doğrultuda da verilen İl Toprak Koruma Kurulu kararının hukuka uygun bulunmadığı ifade edildi.


Kahramanmaraş İdare Mahkemesi projeye karşı açılan davalarda 21 Şubat 2022’de “yürütmenin durdurulmasına” karar vermiş; 31 Mayıs 2022 tarihinde görülen duruşmada da ÇED olumlu kararının hukuka aykırı olduğuna hükmetmişti.


İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu