Ekonomi

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alıyor

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alımı yapacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, “Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. ve 24. maddelerinde belirtilen şartlar ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz “Akademik Yükseltilme ve Atama Esasları Yönergesi” hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.” Denildi.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden

1- Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. ve 24. maddelerinde belirtilen şartlar ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz “Akademik Yükseltilme ve Atama Esasları Yönergesi” hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak https://personelilan.istiklal.edu.tr/ adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler ile diğer ek belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)

2- Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvurularda İstenilen Belgeler:
a) Dilekçe (https://www.istiklal.edu.tr/pdb/belgeler-ve-formlar) adresindeki ilgili unvana ait dilekçe indirilip, bilgisayar ortamında doldurulup, ıslak imza ile imzalanıp, taratılarak tekrar sisteme yüklenecektir.
b) Özgeçmiş (YÖK Formatında)
c) Bilimsel Çalışma ve Yayınları
d) Puanlama Tablosu (Üniversitemiz Web sayfasında bulunan Akademik Yükseltilme ve Atanma Esasları Yönergesindeki tabloya uygun olarak doldurulacaktır.)
e) Diploma (Lisans ve Lisansüstü diplomalar veya geçici mezuniyet belgeleri, Doçentlik Belgesi – Yurt dışından alınan diplomalar için onaylı diplomayla birlikte onaylı denklik belgesi eklenerek personel ilan sorumlusuna ulaşmaları gerekmektedir.)
f) Yabancı Dil Belgesi
g) Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge)
h) Adli Sicil Kaydı (e-Devlet çıktısı)
i) Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar onaylı belge ekleyecek. Hizmet belgesi olarak prim ve sigortalı gün sayısını gösteren belge kabul edilmeyecektir.)
j) Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)
k) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
l) Diğer Belgeler (Eğer ilan açıklamasında deneyim ve belge vb. özel şartlar istenmekte ise adayın bu şartları taşıdığını ispatlayan belgeleri)
m) Mecburi Hizmeti Olmadığına Dair Belge (Üniversitelerde Arş. Gör. olarak çalışmış veya çalışmakta olanlar için)

3- Önemli Notlar:
a) Yukarıdaki istenilen belgelerin https://personelilan.istiklal.edu.tr/ adresine yüklenmesi gerekmektedir
b) Yukarıdaki belgelerden e-Devlet üzerinden alınanlar, eğer belgenin içeriği ve karekod vb. tüm doğrulamaları okunaklı ve eksiksiz ise kabul edilecektir
c) Adayların ilanda açıklama olarak belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir
d) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya koşullarının uygun olmadığı tespit edilen adayların atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
e) Adaylar sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayın tüm başvuruları iptal edilir.
f) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Doçentler başvuru yapamaz.
g) Yabancı Dil Sınav Belgesinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen Merkezi Yabancı Dil sınavları (KPDS, ÜDS, YDS veya e- YDS veya YÖKDİL ) veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birisine ait olması gerekmektedir. Sınav puanının ise Dr. Öğr. Üyesi için en az 60 puan Doç. Dr. İçin en az 65 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınmış olması gerekir.
h) Yabancı dille eğitim yapılan birimlere yapılan başvurularda “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” in ilgili maddeleri gereğince asgari koşulların sağlanmış olması gerekmektedir.
i) Üniversite web sayfasından ve/veya https://personelilan.istiklal.edu.tr/ adresinden yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir.
j) Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
k) İlan başvurusu ile ilgili her türlü sorun ve bilgi almak için [email protected] mail adresinden iletişime geçilebilir.

İlan NoKadro BirimiBölümüABD/ProgramKadro UnvanıKadro DereceKadro SayısıAçıklamalar
ÖÜ- 111122-1İslami İlimler FakültesiTemel İslam BilimleriArap Dili ve BelagatıDoçent11İlgili alanda Doçent unvanına sahip olup alan ile ilgili akademik çalışmalar yapmış olmak. Arapçadan YDS veya eşdeğer yabancı dil sınavından en az 85 puan almış olmak
ÖÜ- 111122-2İslami İlimler Fakültesiİslam Tarihi ve SanatlarıSiyer-i Nebi ve İslam TarihiDoktor Öğretim Üyesi41İlgili alanda Doktora yapmış olmak veya ilgili alanda akademik çalışma yapmış olmak. Arapçadan YDS veya eşdeğer yabancı dil sınavından en
az 85 puan almış olmak
ÖÜ- 111122-3İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiMütercim ve TercümanlıkMütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı (İngilizce)Doçent11İngiliz Dili Eğitimi lisans mezunu olup, Dilbilimi (İngilizce) alanında Doçentlik unvanını almış olmak. Akademik Yazım ve Üst Söylem Öğeleri alanında çalışmalar yapmış olmak. İngilizce YDS veya eşdeğer yabancı
dil sınavından en az 85 puan almış olmak.
ÖÜ- 111122-4Elbistan Meslek YüksekokuluVeterinerlikLaborant ve Veterinerlik SağlıkDoçent11Veterinerlik Fakültesi mezunu olup, Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi
alanında Doktora yapmış olmak ve Doçentlik unvanını bu alanda almış olmak, “Oksidatif Stres ve Mastitis” konularında yayınları bulunmak.
ÖÜ- 111122-5Elbistan Meslek YüksekokuluMotorlu Araçlar ve Ulaştırma TeknolojileriOtomotiv TeknolojisiDoktor Öğretim Üyesi11Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Makine Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ve “Eklemeli İmalat ile Üretilmiş Gözenekli Yapıların Mekanik Performasyonları” konusunda yayınları
bulunmak.
ÖÜ- 111122-6Elbistan Meslek YüksekokuluMülkiyet Koruma ve Güvenlik BölümüSivil Savunma ve İtfaiyecilikDoktor Öğretim Üyesi11Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak, “Hafif Alaşımlar ve
Polimer Kompozitler” konusunda yayınları bulunmak.
ÖÜ- 111122-7Elbistan Meslek YüksekokuluMülkiyeti Koruma ve GüvenlikSivil Savunma ve İtfaiyecilik ProgramıDoktor Öğretim Üyesi51Kimya Bölümü lisans mezunu olup, Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilim Dalında doktora yapmış olmak, “ Nitro Aromatik Patlayıcı
Saptanması” konusunda yayınları bulunmak.
ÖÜ- 111122-8Elbistan Meslek YüksekokuluElektrik ve EnerjiElektrikDoktor Öğretim Üyesi51Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Elektrik- Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ve “Rüzgar Enerjisi Santrali Optimizasyonu ve Rüzgar Türbinleri”
konusunda yayınları bulunmak.
ÖÜ- 111122-9Elbistan Meslek YüksekokuluVeterinerlikLaborant ve Veterinerlik SağlıkDoktor Öğretim Üyesi51Biyoloji Bölümü lisans mezunu olup, Biyoloji Bölümünde yüksek lisans ve doktora yapmış olmak ve “Sucul Kirlilik ve Model Organizmalar”
konusunda yayınları bulunmak.
ÖÜ- 111122-10Elbistan Meslek YüksekokuluMakine ve Metal TeknolojileriMakineDoktor Öğretim Üyesi51Makine Mühendisliği Bölümü, lisans mezunu olup, Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak, “Isı Boruları ve
Nano Akışkanların Kullanımı” konusunda yayınları bulunmak.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu