Ekonomi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kadın ve erkek 38 personel alacak!

Kahramanmaraş Büyükşehir  Belediyesi personel alım ilanını internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurdu. İkamet şartı aranmayacak olup 38 adet kadın ve erkek personel alımı yapılacağı açıklandı. 

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi personel alım ilanında başvuru genel şartlarını şu şekilde sıralamıştır:

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinde söz konusu ilan ile ilgili başvuru genel şartları bu şekilde belirlenmiştir

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER NELER?

Başvuru yapacak olan aday Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sitesinde bulunan alım ilanında belirtilen başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şeklide doldurmak ve imzalamak ile birlikte aşağıdaki belgeleri de dosyalarına ekleyeceklerdir;

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir),

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi ( Aslı İbraz edilmek kaydı ile suretleri belediyece tasdik edilebilir.)

Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyece tasdik edilebilir.)

KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı.

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.

2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

İngilizce YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir),

Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

Belgeler hazır edildikten sonra elektronik ortamda veya posta yoluyla başvuru belgeleri kabul edilecektir. Posta yoluyla başvuru yapacaklar için Belediye tarafından belirlenen adrese belgelerin başvuru tarihleri içinde göndermeleri gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHİ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin yayınlamış olduğu ilan için başvuru tarihleri 26-30 Aralık 2022 olarak belirlenmiştir. Sözlü sınav tarihleri ise 30.01.2023 – 03.02.2023 tarihlerinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No:25 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ  adresinde yapılacaktır.

ALIM YAPILACAK OLAN KADROLAR

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yayınlamış olduğu ilanda belirttiği gibi 20 adet memur, 10 adet mühendis, 5 adet mimar ve 3 adet ise şehir plancısı kadrolarında istihdam etmek üzere 38 adet personel alımı yapacak.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu